Rada programowa

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego – Przewodniczący Rady Programowej
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 roku. Na rynku finansowym od kilkunastu lat. Wcześniej związany z lokalnymi i globalnymi strukturami grupy Unicredit. Odpowiedzialny m.in. za wzmocnienie pozycji PKO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowanie strategii na lata 2010-2012, która zaowocowała zdecydowanym wzrostem efektywności i dostosowaniem banku do wymogów bardzo konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów. Członek Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszającego międzynarodowe środowisko bankowe oraz Rady Związku Banków Polskich. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei CSR. Wybrany m.in. Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet, Menedżerem Roku 2011 przez Gazetę Bankową, a w 2012 r. wyróżniony tytułem jednego z najlepszych menedżerów na czas kryzysu przez Bloomberg Businessweek Polska.
Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański. W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK S.A.
Jarosław Kroc
Prezes Zarządu Accenture
Od 2002 roku jest dyrektorem zarządzającym i prezesem polskiego oddziału Accenture, globalnej firmy świadczącej usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Jarosław Kroc był pierwszym pracownikiem zatrudnionym w polskim oddziale Accenture i jest pierwszym Polakiem w historii firmy, który objął stanowisko dyrektora zarządzającego warszawskim biurem. Rozpoczął swoją karierę w Accenture ponad 20 lat temu, po ukończeniu studiów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował w Londynie i Madrycie. Jego wieloletnie doświadczenie w Accenture obejmuje wdrożenie kilkudziesięciu projektów z zakresu zarządzania i integracji systemów informatycznych dla czołowych polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Pracując w Accenture, ukończył Executive MBA w szkole zarządzania Kellogg przy Northwestern University w Chicago.
Grzegorz Kuliszewski
Business Development Executive, Financial Services Sector, IBM Polska
Doświadczony Menadżer, specjalizujący się w Bankowości, Informatyce i Finansach: • Były wiceprezes Banku BISE i Banku DnB NORD odpowiedzialny za informatykę, zaplecze banku, administrację i bezpieczeństwo oraz księgowość • Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu – „wielka czwórka”, zarówno w rozwoju biznesu jak i we wdrożeniach • Przeobrażał organizacje w ramach fuzji i przejęć, wykorzystując zdolności w obszarze zarządzania zmianami • Prezentuje rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelami projektów • Zarządzał wdrożeniami kluczowych systemów informatycznych dla banków i instytucji finansowych Absolwent Advanced Management Program organizowanego przez IESE Business School (University of Navarra) oraz certyfikowany Kierownik Projektów (PMP).
Małgorzata O’Shaughnessy
Regional Managing Director · Central Eastern Europe · Visa Europe
Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Kontynuowała naukę w Londynie. Koordynuje działania organizacji Visa na polskim rynku od 1990 r. – rynku bardzo innowacyjnym, który jest m.in. europejskim liderem pod względem wdrażania płatności zbliżeniowych Visa (pod koniec 2014 r. w Polsce notowano około 40 mln takich transakcji co miesiąc) i jednym z pierwszych krajów europejskich, na których wprowadzono komercyjnie portfel elektroniczny V.me by Visa. Region, którym zarządza, obejmuje Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Wcześniej poza Polską odpowiadała za kraje nadbałtyckie, a w pierwszej połowie lat 90-tych za Rosję, Ukrainę i Białoruś. Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Kontynuowała naukę w Londynie. Koordynuje działania organizacji Visa na polskim rynku od 1990 r. – rynku bardzo innowacyjnym, który jest m.in. europejskim liderem pod względem wdrażania płatności zbliżeniowych Visa (pod koniec 2014 r. w Polsce notowano około 40 mln takich transakcji co miesiąc) i jednym z pierwszych krajów europejskich, na których wprowadzono komercyjnie portfel elektroniczny V.me by Visa. Region, którym zarządza, obejmuje Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Wcześniej poza Polską odpowiadała za kraje nadbałtyckie, a w pierwszej połowie lat 90-tych za Rosję, Ukrainę i Białoruś.
Leszek Pawłowicz
Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Dyrektor Europejskiego Kongresu Finansowego
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.
Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A. w 1992 roku. W latach 1996-2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość Detaliczną. Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 roku za Pion Bankowości Detalicznej.
Mirosław Skiba
Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej
Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej, w skład którego wchodzą segmenty Klientów Indywidualnych i MŚP, Bankowość Oddziałowa, Wsparcie Sprzedaży i CRM oraz Obszar Direct Banking. Mirosław Skiba jest także członkiem wielu komitetów działających w Grupie Banku Zachodniego WBK, w tym między innymi Komitetu Kredytowego, Komitetu Rezerw oraz Komitetu ALCO, jest także członkiem Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing SA Mirosław Skiba jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu bankowości i zarządzania w kraju i za granicą, w tym Senior Management Programe w Swiss Finance Institute w Genewie. Od 1992 roku zawodowo związany najpierw z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, następnie z Bankiem Zachodnim WBK. Był między innymi dyrektorem oddziału, dyrektorem Regionu Wielkopolska Północ, dyrektorem Makroregionu Poznań, a później Makroregionu Warszawa.
Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu Alior Banku S.A.
Od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A., gdzie był odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku BPH S.A. pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. oraz BPH Banku Hipotecznego S.A. Od 1997 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję partnera i Wiceprezesa. W BCG zajmował również stanowisko Dyrektora Usług Finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych. W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group w Nowym Jorku zajmującej się analizą rynków kapitałowych Europy Wschodniej. W tym samym okresie zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 1993 podjął naukę w New York University, Stern School of Business i w 1995 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration.
Dariusz Szkaradek
Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, Deloitte
Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz w realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym i sprawozdawczości zewnętrznej, zdobyte w trakcie pracy dla największych polskich instytucji finansowych. Posiada doskonałą znajomość zaawansowanych narzędzi metod w obszarze inżynierii finansowej i zarządzania ryzykiem finansowym, zasad sprawozdawczości finansowej regulacji ostrożnościowych funkcjonujących w polskim systemie finansowym oraz rozwiązań informatycznych stosowanych przez instytucje finansowe w obszarach finansów i zarządzania ryzykiem. Bierze także udział w badaniach typu due diligence dla celów fuzji i przejęć oraz w przygotowaniu wycen dla celów określenia ceny transakcyjnej. Jest absolwentem jednego z najbardziej prestiżowych programów Global Executive MBA, organizowanego wspólnie przez renowowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School. Jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Alicja Wiecka
Dyrektor Zarządzająca SAS Institute
Pomysłodawczyni, założycielka i Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału SAS Institute. Od ponad 20 lat zarządza firmą, która odnotowuje dynamiczny wzrost przychodów i zatrudnienia i jest najszybciej rozwijającą się filią SAS Institute w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zbudowała silną pozycję firmy na polskim rynku oprogramowania – SAS jest liderem analityki i Business Intelligence, znajduje się również w czołówce firm świadczących usługi doradcze w naszym kraju. Od samego początku stawiała na innowacyjny model zarządzania i wdrażanie procesów biznesowych umożliwiających ekspansję firmy na rynku oraz zróżnicowanie jej oferty. Wprowadzone zmiany uczyniły z polskiego oddziału SAS ośrodek rozwoju produktów i kompetencji dla całego świata. Od 1992 roku promuje wykorzystanie informatyki do wspomagania procesów podejmowania decyzji jako prelegent rozlicznych konferencji, uczestnik debat redakcyjnych, autor artykułów o rosnącej roli analityki w zarządzaniu. Aktywnie wspiera rozwój firm i instytucji poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii do budowy systemów informacyjnych w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, telekomunikacji, przemyśle, administracji publicznej i wielu innych branżach. Dzięki długofalowej wizji działania i autorskiemu podejściu do wsparcia procesów zmian zachodzących w polskich firmach i instytucjach, SAS odegrał istotną rolę w transformacji polskiej gospodarki. Dziś SAS jest partnerem biznesowym największych firm i instytucji w Polsce. Firma uczestniczy w najważniejszych projektach informatycznych w kraju wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki i sprawnej administracji publicznej. Laureatka prestiżowej nagrody Manager Award 2013 przyznawanej przez miesięcznik Manager oraz tytułu Manager Roku 2012 w rankingu magazynu ekonomicznego Home & Market. Siedmiokrotnie znalazła się na liście "50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce" Home & Market – w 2014 roku na 7 miejscu. Była finalistką konkursu "Menedżer Roku" organizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce. W 2011 i w 2013 roku trafiła do grona "50 Najwybitniejszych Menedżerek w Polsce" w rankingu magazynu Polish Market "Diademy Zarządzania", trzykrotnie znalazła się na liście "Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet w Polsce" w zestawieniu Gazety Finansowej "Perły Polskiego Biznesu". Z wykształcenia jest informatykiem, absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracowała w USA i w Wielkiej Brytanii w firmie konsultingowej zajmującej się organizacją i monitorowaniem badań klinicznych, pełniąc funkcje kierownicze. Wracając w 1992 roku do Polski nawiązała współpracę z SAS Institute i tak zaczęła się jej wieloletnia przygoda biznesowa z SAS, która trwa do dziś…

IX Kongres Bankowości Detalicznej

Odbywający się od ośmiu lat Kongres to największe w Polsce, cykliczne forum dyskusyjne dotyczące wyzwań i problemów bankowości detalicznej, w którym uczestniczą przedstawiciele banków, regulatorów, doradców i niezależni eksperci.

W ramach Kongresu będziemy dyskutować o:

  • skutecznym budowaniu długoterminowych oszczędności krajowych (w tym roli Państwa i instytucji finansowych)
  • wpływie branży Financial Technology na sektor bankowy
  • Big Data – jako motorze zmieniającym oblicze bankowości detalicznej
  • Banku dla mikrofirm w kontekście zmieniających się potrzeb przedsiębiorców i postępującej cyfryzacji
  • regulacji PSD2 i jej realnym wpływie na rynek bankowości detalicznej
  • ewolucji rynku finansowania nieruchomości (odzmiennej do stałej stopy procentowej)
  • cyberbezpieczeństwie a może cyberzagrożeniu?
  • praktyce instytucji finansowych w tworzeniu oferty długoterminowych produktów oszczędnościowych
  • przyszłości podatku bankowego
  • roli banków i instytucji finansowych w sprawnej transformacji Polski w kierunku Cyfrowego Państwa.

 

Koordynator Kongresu
Gdańska Akademia Bankowa
 

Partner Generalny Kongresu
PKO Bank Polski

 

 

------------------------------------

Pobierz:


Pobierz:

 


APLIKACJA MOBILNA

Pobierz Aplikację „European Financial Congress” ze sklepu AppStore lub Google Play lub zeskanuj bezpośrednio kod QR.
W Aplikacji znajdują się aktualne informacje o organizowanych Kongresach w ramach projektu European Financial Congress w tym Kongres Bankowości Detalicznej.

Aplikacja na urządzenia Apple
https://itunes.apple.com/us/app/id997246706?mt=8

Aplikacja na urządzenia Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conventica.android.gab&hl=pl


W aplikacji będą mogli Państwo w wygodny sposób sprawdzić program Kongresu, przejrzeć listę prelegentów oraz dołączyć do „społeczności” Kongresu. Ponadto aplikacja umożliwi Państwu komunikowanie się z innymi uczestnikami Kongresu.