Rada programowa

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego – Przewodniczący Rady Programowej
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 roku. Na rynku finansowym od kilkunastu lat. Wcześniej związany z lokalnymi i globalnymi strukturami grupy Unicredit. Odpowiedzialny m.in. za wzmocnienie pozycji PKO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowanie strategii na lata 2010-2012, która zaowocowała zdecydowanym wzrostem efektywności i dostosowaniem banku do wymogów bardzo konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów. Członek Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszającego międzynarodowe środowisko bankowe oraz Rady Związku Banków Polskich. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei CSR. Wybrany m.in. Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet, Menedżerem Roku 2011 przez Gazetę Bankową, a w 2012 r. wyróżniony tytułem jednego z najlepszych menedżerów na czas kryzysu przez Bloomberg Businessweek Polska.
Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański. W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK S.A.
Marcin Giżycki
Wiceprezes Zarądu ING Bank Śląski
Grzegorz Kuliszewski
Business Development Executive, Financial Services Sector, IBM Polska
Doświadczony Menadżer, specjalizujący się w Bankowości, Informatyce i Finansach: • Były wiceprezes Banku BISE i Banku DnB NORD odpowiedzialny za informatykę, zaplecze banku, administrację i bezpieczeństwo oraz księgowość • Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu – „wielka czwórka”, zarówno w rozwoju biznesu jak i we wdrożeniach • Przeobrażał organizacje w ramach fuzji i przejęć, wykorzystując zdolności w obszarze zarządzania zmianami • Prezentuje rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelami projektów • Zarządzał wdrożeniami kluczowych systemów informatycznych dla banków i instytucji finansowych Absolwent Advanced Management Program organizowanego przez IESE Business School (University of Navarra) oraz certyfikowany Kierownik Projektów (PMP).
Małgorzata O’Shaughnessy
Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej
Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), kontynuowała naukę w Londynie. W 2015 r. uznana za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w polskim sektorze finansowym w prestiżowym rankingu przeprowadzonym pod patronatem Związku Banków Polskich. Pod jej kierownictwem Polska stała się jednym z wiodących rynków pod względem technologii płatniczych Visa w Europie. Płatności zbliżeniowe stanowią w Polsce już ponad 50% wszystkich płatności Visa, co stwarza również warunki do szybkiego upowszechnienia płatności mobilnych wśród polskich konsumentów. Ponadto, w listopadzie 2015 r. na polskim rynku – jako drugim po Wielkiej Brytanii – wdrożony został innowacyjny program inteligentnych, kontekstowych ofert powiązanych ze zwyczajami zakupowymi użytkowników kart Visa, pod nazwą Visa Oferty. Na przełomie lat 2015 i 2016 pracowała w centrali Visa Europe w Londynie, gdzie jako członek ścisłego kierownictwa tej organizacji (regional president) odpowiadała za przepływ informacji między centralą a dyrektorami zarządzającymi wszystkimi regionami Visa Europe.
Leszek Pawłowicz
Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Dyrektor Europejskiego Kongresu Finansowego
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.
Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A. w 1992 roku. W latach 1996-2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość Detaliczną. Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 roku za Pion Bankowości Detalicznej.
Jan Emeryk Rościszewski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Z sektorami finansowym i ubezpieczeniowym związany od ponad 20 lat. W PKO Banku Polskim od 2016 roku. Przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek tj. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PKO Towarzystwo ubezpieczeń S.A., PKO Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Bene Merito MSZ. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.
Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu Alior Banku S.A.
Od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A., gdzie był odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku BPH S.A. pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. oraz BPH Banku Hipotecznego S.A. Od 1997 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję partnera i Wiceprezesa. W BCG zajmował również stanowisko Dyrektora Usług Finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych. W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group w Nowym Jorku zajmującej się analizą rynków kapitałowych Europy Wschodniej. W tym samym okresie zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 1993 podjął naukę w New York University, Stern School of Business i w 1995 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration.
Dariusz Szkaradek
Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, Deloitte
Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz w realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym i sprawozdawczości zewnętrznej, zdobyte w trakcie pracy dla największych polskich instytucji finansowych. Posiada doskonałą znajomość zaawansowanych narzędzi metod w obszarze inżynierii finansowej i zarządzania ryzykiem finansowym, zasad sprawozdawczości finansowej regulacji ostrożnościowych funkcjonujących w polskim systemie finansowym oraz rozwiązań informatycznych stosowanych przez instytucje finansowe w obszarach finansów i zarządzania ryzykiem. Bierze także udział w badaniach typu due diligence dla celów fuzji i przejęć oraz w przygotowaniu wycen dla celów określenia ceny transakcyjnej. Jest absolwentem jednego z najbardziej prestiżowych programów Global Executive MBA, organizowanego wspólnie przez renowowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School. Jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Alicja Wiecka
Dyrektor Zarządzająca SAS Institute
Pomysłodawczyni, założycielka i Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału SAS Institute. Od ponad 20 lat zarządza firmą, która odnotowuje dynamiczny wzrost przychodów i zatrudnienia i jest najszybciej rozwijającą się filią SAS Institute w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zbudowała silną pozycję firmy na polskim rynku oprogramowania – SAS jest liderem analityki i Business Intelligence, znajduje się również w czołówce firm świadczących usługi doradcze w naszym kraju. Od samego początku stawiała na innowacyjny model zarządzania i wdrażanie procesów biznesowych umożliwiających ekspansję firmy na rynku oraz zróżnicowanie jej oferty. Wprowadzone zmiany uczyniły z polskiego oddziału SAS ośrodek rozwoju produktów i kompetencji dla całego świata. Od 1992 roku promuje wykorzystanie informatyki do wspomagania procesów podejmowania decyzji jako prelegent rozlicznych konferencji, uczestnik debat redakcyjnych, autor artykułów o rosnącej roli analityki w zarządzaniu. Aktywnie wspiera rozwój firm i instytucji poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii do budowy systemów informacyjnych w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, telekomunikacji, przemyśle, administracji publicznej i wielu innych branżach. Dzięki długofalowej wizji działania i autorskiemu podejściu do wsparcia procesów zmian zachodzących w polskich firmach i instytucjach, SAS odegrał istotną rolę w transformacji polskiej gospodarki. Dziś SAS jest partnerem biznesowym największych firm i instytucji w Polsce. Firma uczestniczy w najważniejszych projektach informatycznych w kraju wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki i sprawnej administracji publicznej. Laureatka prestiżowej nagrody Manager Award 2013 przyznawanej przez miesięcznik Manager oraz tytułu Manager Roku 2012 w rankingu magazynu ekonomicznego Home & Market. Siedmiokrotnie znalazła się na liście "50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce" Home & Market – w 2014 roku na 7 miejscu. Była finalistką konkursu "Menedżer Roku" organizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce. W 2011 i w 2013 roku trafiła do grona "50 Najwybitniejszych Menedżerek w Polsce" w rankingu magazynu Polish Market "Diademy Zarządzania", trzykrotnie znalazła się na liście "Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet w Polsce" w zestawieniu Gazety Finansowej "Perły Polskiego Biznesu". Z wykształcenia jest informatykiem, absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracowała w USA i w Wielkiej Brytanii w firmie konsultingowej zajmującej się organizacją i monitorowaniem badań klinicznych, pełniąc funkcje kierownicze. Wracając w 1992 roku do Polski nawiązała współpracę z SAS Institute i tak zaczęła się jej wieloletnia przygoda biznesowa z SAS, która trwa do dziś…
Szymon Wałach
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego PKO Bank Polski
Szymon Wałach Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego, PKO Bank Polski Od maja 2010 roku związany z PKO Bankiem Polskim, najpierw jako Doradca Prezesa Zarządu Banku, a od 2011 roku jako Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego zarządzający ofertą produktową i segmentami klienta w ramach obszaru bankowości detalicznej. Z sektorem bankowym związany od 2000 roku. Pracę rozpoczynał w Salomon Smith Barney w Nowym Jorku w obszarze bankowości inwestycyjnej. W 2002 roku dołączył do warszawskiego biura The Boston Consulting Group, koncentrując się na doradztwie w sektorze finansowym. W latach 2004-2010 związany z Pekao SA, gdzie pełnił funkcje managerskie w obszarze Consumer Finance. Obecnie pełni również funkcje przewodniczącego Komitetu Decyzyjnego Visa Polska oraz członka Rad Nadzorczych: eService, PKO Życie TU, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń, Kredobank i Banku Pocztowego

IX Kongres Bankowości Detalicznej

IX edycja Kongresu Bankowości Detalicznej odbyła się w dniach 23-24 listopada 2016. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Kongresu za udział w dyskusji na tematy ważne dla polskiego sektora bankowego oraz dla rozwoju gospodarki Polski.

RekomendacjeKongresu Bankowości Detalicznej powstały dzięki zaangażowaniu uczestników Kongresu, członków Rady Programowej oraz zaproszonych ekspertów.

REKOMENDACJE:

Jak skutecznie budować długoterminowe oszczędności krajowe?
Jakie zmiany w podatku bankowym?
Rola banków i instytucji finansowych w sprawnej transformacji w kierunku Cyfrowego Państwa
Wypracowanie standardu i wdrożenie kredytowania opartego o stałe stopy procentowe

======================================================
Polecamy:

Konkurencyjność rynku, innowacje technologiczne, wygoda klienta i jego bezpieczeństwo – te cztery hasła streszczają cele unijnej dyrektywy regulującej usługi płatnicze, czyli PSD 2. Nie jest pewne czy cele te są do pogodzenia. Nowa dyrektywa może sprawić, że polskie banki będą mniej bezpieczne (...)
Artykuł Jacka Ramotowskiego, Dziennikarza Obserwatora Finansowego, Partnera Medialnego Kongresu