Brunon Bartkiewicz: polska bankowość detaliczna w dobrej kondycji, ale przed kolejnymi zmianami

Miejsce konferencji

Zobacz także