Leszek Skiba: potrzebna współpraca między państwem i sektorem bankowym w zakresie m.in. wdrażania innowacji i regulacji

Miejsce konferencji

Zobacz także