Michał Krupiński, Bank Pekao S.A.

Miejsce konferencji

Zobacz także