KBD 2019, VASy i platformizacja usług bankowych

Miejsce konferencji

Zobacz także