O kongresie

Kongres Bankowości Detalicznej 22-23 listopada 2017

Poprzednie edycje

2013 2014 2015 2016

REKOMENDACJE KONGRESU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ 2017

W obliczu rosnącej skali zjawisk fraudowych i coraz bardziej wyrafinowanych metod zorganizowanych grup przestępczych trwa ogólnoświatowa żywa debata pomiędzy organizacjami finansowymi, instytucjami rządowymi, ale także podmiotami komercyjnymi (firmami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, handlowymi) nad możliwościami nawiązania praktycznej, efektywnej współpracy w zakresie zwalczania nadużyć.
Skala, a także różnorodność nadużyć w polskim sektorze finansowym zrodziły potrzebę wdrożenia zaawansowanych rozwiązań prewencyjnych oraz mechanizmów monitorowania i wykrywania zjawisk negatywnych. Widoczna na rynku wielotorowość działań oszustów w obszarze wyłudzeń kredytów i środków finansowych z rachunków klientów banków, kradzieży tożsamości i fałszerstw, w tym nie tylko działań jednostkowych, ale również aktywności zorganizowanych grup, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i cyberprzestrzeni, wymaga kreatywności w tworzeniu skutecznych i wszechstronnych systemów ochrony.
Wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom nie jest i nie powinno być polem rywalizacji i budowania przewagi konkurencyjnej. Rekomendujemy ścisłą współpracę pomiędzy KIR, BIK i UFG w tym zakresie. Adresatami poniższych rekomendacji są: Minister Finansów oraz Związek Banków Polskich


Bank 4.0, czyli usługi bankowe wszędzie, tylko nie w banku.
Płacenie przy użyciu telefonu to dopiero początek rewolucyjnych zmian technologicznych i organizacyjnych w sektorze finansowym. Wkrótce będziemy mogli zapytać komputer bądź telefon „Czy stać mnie na zakup tego urządzenia, samochodu, nowego domu czy programu emerytalnego?”, a wzmocniona sztuczną inteligencją aplikacja będzie w stanie błyskawicznie udzielić takiej odpowiedzi i poradzi, co należy robić dalej.
Wywiad z BRETTEM KINGIEM, Gościem Specjalnym X Kongresu Bankowości Detalicznej

Źródło: Centrum Prasowe PAP, Partner Medialny Kongresu


KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ  to największe w Polsce cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej.
Od dziewięciu lat stanowi on kluczową platformę wymiany myśli i doświadczeń dla ponad 450 uczestników.

Kongres skupia się na wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy i proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo. Jest on częścią Europejskiego Kongresu Finansowego, otwartej debaty o bezpieczeństwie finansowym i zrównoważonym rozwoju Europy i Polski.


X jubileuszowy Kongres Bankowości Detalicznej zainaugurowała debata „Polscy giganci bankowości detalicznej – wyzwania przyszłości”. Udział w niej wzięli prezesi największych polskich banków detalicznych, Panowie Prezesi Brunon Bartkiewicz, Joao Bras Jorge, Michał Gajewski, Cezary Stypułkowski.
Debata dotyczyła wyzwań i zagrożeń oraz perspektyw i ryzyk w rozwoju polskiej bankowości detalicznej. Dyskusję poprzedziło, krótkie wprowadzenie analityczne dotyczące obrazu ilościowego i jakościowego polskiej bankowości detalicznej w minionym dziesięcioleciu.


  Gościem specjalnym Kongresu był Brett King, autor bestsellerowych publikacji, który uzyskał tytuł „Innowatora Roku 2012” przyznawany przez magazyn „American Banker” („Bank Technology News”). Od 2010 roku wydał pięć światowych bestsellerów, w tym „Bank 2.0”, „Branch Today – Gone Tomorrow”, „Bank 3.0", „Breaking Banks” oraz najnowszą pozycję zatytułowaną „Augumented”. Książki jego autorstwa znalazły się na szczycie rankingów publikacji o tematyce bankowej w osiemnastu krajach i zostały przetłumaczone na dziewięć języków.


  Program Kongresu tworzony jest przez Radę Programową, której przewodniczy Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Banku Polskiego

  DEBATY X KONGRESU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ:

  • Polscy giganci bankowości detalicznej - wyzwania przyszłości (debata prezesów największych polskich banków)
  • Instytucje finansowe a działania antyfraudowe
  • Bank 4.0 – usługi bankowe wszędzie tylko nie w banku (gość specjalny: Brett King)
  • Nowa era bankowości cyfrowej
  • PSD2 – krajobraz na miesiąc przed
  • Cyberprzestępczość zagrożeniem dla nowoczesnej bankowości - prawda czy fałsz?
  • Banki kontra firmy technologiczne - walka na śmierć i życie

   

   

   

   

   

   

  Rada programowa

  Miejsce konferencji

  Zobacz także