Program

Program

Pobierz program w formacie PDF

kliknij w interesujący Cię punkt programu, aby poznać jego szczegóły

 • 14.00 - 14.10

  Otwarcie Kongresu

 • 14.10 - 15.40


  z udziałem:

  • Brunona Bartkiewicza, Prezesa Zarządu ING Banku Śląski S.A.
  • Joao Bras Jorge, Prezesa Zarządu Banku Millennium S.A.
  • Michała Gajewskiego, Prezesa Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  • Przemka Gdańskiego, Prezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Zbigniewa Jagiełło, Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego
  • Michała Krupińskiego, Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.
  • Cezarego Stypułkowskiego, Prezesa Zarządu mBanku S.A.

  Prowadzona przez:
  Marek Tejchman, Zastępcę Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

  Gospodarze debaty: PKO Bank Polski i Gdańska Akademia Bankowa

   

 • 15.40 - 16.10

  Przerwa

 • 16.10 - 17.30

  Wystąpienie wprowadzające pt.:
  Jaką pozycję w świecie finansów zajmą duże firmy technologiczne GAFAA


  Wachlarz usług oferowany przez globalnych gigantów na rynku B2C, takich jak Google, Apple, Facebook, Amazon i Alibaba w coraz większym stopniu zahacza o usługi dotychczas powiązane ściśle z sektorem bankowym. Własne systemy płatności, transfer środków między użytkownikami, pożyczki biznesowe oraz ubezpieczenia to już standard w ofertach tych firm. Sektor bankowy będzie musiał w najbliższym czasie nie tylko zmierzyć się ze zbliżoną ofertą usług, ale również z bardzo wysokimi standardami obsługi klienta. Należy także pamiętać, że firmy GAFAA mają nad sektorem bankowym przewagę w zakresie analizy informacji o użytkownikach, częstotliwości i charakteru interakcji, a to elementy, które wpływają na całościowy model biznesowy organizacji.


  Gospodarz debaty: Accenture

   

 • 17.30 - 18.00

  Przerwa

 • 18.00 - 19.20

  Postępująca cyfryzacja zmusza banki do poszukiwania wyróżników kanałów zdalnych. Wiodące banki w Europie konkurują nie tylko dostępnością tradycyjnych produktów i usług, ale coraz agresywniej wchodzą w sferę usług pozabankowych (VAS, Value-Added Services). Nasze badania wśród Klientów w Polsce pokazują, że jest to słuszna droga – klienci indywidualni oraz małe firmy nie tylko powszechnie używają VASów, ale też oczekują, że bank im te pozabankowe usługi dostarczy. Trend ten widać szczególnie na rynkach zagranicznych, gdzie europejscy liderzy cyfrowi oferują VASy w znacznie szerszym zakresie niż robią to obecnie polskie banki. Konkurencja niefinansowa nie śpi i toczy się obecnie walka o to, czy to banki będą oferowały usługi pozabankowe czy same staną się VAS-em dla firm technologicznych w tworzących się ekosystemach (np. Wechat, Ant Financial).

  Prowadzący:
  Grzegorz Cimochowski, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, Deloitte

  Zaproszeni do udziału w dyskusji:

  • Tomasz Krajewski, Prezes Zarządu, SkyCash
  • Mariusz Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu, Privatbank (Ukraina)
  • Szymon Mitoraj, Chief Digital Officer, PZU S.A.
  • Andrzej Pyka, Chief Retail Transformation Officer, Santander Bank Polska S.A.
  • Stankiewicz Rafał, Wiceprezes Zarządu, Talanx
  • Aleksandra Sroka, Dyrektor Departamentu Strategii, PKO Bank Polski
  • Piotr Wetmański, Członek Zarządu, Bank Pekao S.A.

   

  Gospodarz debaty: Deloitte

 • 19.10 - 22.00

  Wieczór networkingowy

 • 19.40-20.30

  Dyskusja prowadzona przez:
  Małgorzatę O'Shaughnessy, Visa

  z udziałem:

  • Anny Muszyńskiej, Prezes Zarządu, SAS Institute
  • Krzysztofa Nowakowskiego, Prezes Zarządu, Korn Ferry w Polsce

  oraz zaproszonych Prezesów banków krajowych


  Dla coraz większej liczby firm fundamentem kultury organizacyjnej jest różnorodność i budowa inkluzywnego środowiska pracy. Różnorodne doświadczenia i punkty widzenia pomagają w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, zwiększaniu konkurencyjności, osiąganiu lepszych wyników i pozwalają na tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy dla uzdolnionych pracowników.

  Tyle głosi teoria – podczas dyskusji postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy praktyka jej odpowiada. Czy firmy z sektorów finansowego i technologicznego – bardzo konkurencyjnych – są przygotowane do walki o pracownika i tworzenie dla niego atrakcyjnych warunków pracy w Polsce? Jak rynek pracownika i nowe zjawiska zachodzące na rynku pracy wpływają na zachowanie pracodawców?

  - Czy różnorodność o której mówi cały świat jest ważna dla polskich instytucji finansowych a jeśli tak to dlaczego i jak ją definiujemy.
  - Najlepsze praktyki we wdrażaniu i egzekwowaniu polityki różnorodności i tworzeniu instytucji finansowych i technologicznych prawdziwie inkluzywnymi.
  - Jakich talentów instytucje finansowe dziś potrzebują, w jakich dziedzinach jest ich największy deficyt, jakich kompetencji poszukujemy w pracownikach. Najlepsze sposoby pozyskiwania talentów, ich rozwoju i utrzymania.

  Gospdarz sesji: SAS Institute, Visa

   

 • 08.30 - 09:30

  Rejestracja Gości

 • 09.00 - 10.20

  Prowadzący:
  Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Visa

  w dyskusji udział wezmą:

  • Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
  • Cezary Kocik, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
  • Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
  • Wojciech Rybak, Wiceprezes Zarządu, Bank Millennium S.A.
  • Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.


  Czy digitalizacja „gwarantuje” wygraną w walce o pozycję konkurencyjną banku i zaufanie klienta?
  - jak budować przewagę konkurencyjną w świecie post-PSD2 i "Revolut",
  - jak pozyskać i utrzymać klienta w zdigitalizowanym świecie,
  - czego oczekuje klient cyfrowego banku i co z relacjami z klientem,
  - jak przygotować się do walki o pokolenie Z .


  Czy jesteśmy przygotowani aby zarządzać bankowym biznesem detalicznym tak jak aplikacją/platformą
  - jakie cechy powinna mieć mobilna aplikacja banku, aby konkurować z najlepszymi aplikacjami niebankowymi,
  - jeśli bank staje się aplikacją to jaka rola i przyszłość oddziałów,
  - jak zabezpieczyć prawdziwie cyfrowy bank,
  - jak przełożyć skomplikowane usługi finansowe na język mobilny.


  Klient w cyfrowym banku
  - czego oczekuje „zdigitalizowany” klient od „zdigitalizowanego” banku,
  - czy możliwe jest nawiązanie relacji z klientem wyłącznie przez kanały cyfrowe,
  - jaka oferta dla klientów non-digital native,
  - jak zdigitalizować klienta analogowego i … go nie stracić,
  - jak przekonać klienta do bezpieczeństwa w cyfrowym banku.

  Gospodarz debaty: Visa

   

 • 10.20 - 10.40

  Przerwa

 • 10.40 - 12.00

  Prowadzący:
  Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, BIK

  Wystąpienie wprowadzające:
  prof. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Modele Open Data Economy. Trendy/kierunki rozwoju. Korzyści dla obywateli.

  Zaproszeni do udziału w dyskusji:

  • prof. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Maciej Kawecki, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
  • Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
  • Karol Okoński, Sekretarz stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
  • Małgorzata Ślepowrońska, Prezes Zarządu UFG
    

  - Otwarcie rejestrów publicznych - perspektywa Państwa, biznesu i obywatela
  - Open data economy impulsem pro rozwojowym dla gospodarki
  - Symetryczność korzyści pomiędzy instytucjami publicznymi, biznesem i obywatelem
  - Obywatel jako właściciel danych i kluczowy beneficjent Open data economy
  - Szanse i bariery w rozwoju Open Data Economy w Polsce
  - Open data economy - dostosowania regulacyjne
  - Równowaga pomiędzy otwartością a prywatnością
  - Open data economy a kwestie kulturowe

  Gospodarz debaty: Biuro Informacji Kredytowej

 • 12.00 - 12.30

  Przerwa

 • 12.30 - 13.00

  Rozmowa „jeden na jeden”
  Bartek Godusławski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej
  Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR

  Usługi cyfrowe mają zapewnić konsumentom i obywatelom możliwość realizacji potrzeb w sposób zdalny, za pomocą wygodnych i bezpiecznych narzędzi. Właściwa identyfikacja użytkownika jest kluczowa dla zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa, a wirtualizacja ścieżki potwierdzenia tożsamości jest głównym wyzwaniem. Odpowiedzią na nie jest wdrożenie modelu federacyjnego z wykorzystaniem bezpiecznej identyfikacji w oparciu o interfejsy bankowe. Uwierzytelnienie bankowe jako narzędzie weryfikacji tożsamości w profilu zaufanym zostało z sukcesem sprawdzone w usługach publicznych. To podejście ewoluuje w kierunku węzła bankowego, zapewniającego wspólny punkt dostępu do usług administracyjnych i komercyjnych. W tym modelu KIR dostarcza nowe narzędzia zaufania: mojeID - elektroniczna tożsamość i mSzafir - podpis elektroniczny w chmurze. Ich zrównoważone upowszechnienie w obu sferach: publicznej i prywatnej, może skokowo przyspieszyć rozwój usług cyfrowych.

  Gospodarz sesji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

   

 • 13.00 - 13.30

  Wystąpienie:
  Sundeep Tengur, Financial Crime Solutions Manager, Global Fraud & Security Division, SAS


  Financial institutions are facing a constant flux of threats, ranging from identity misrepresentation to organised fraud rings. Through digital channels and ubiquitous financial services, transactions can be executed anywhere, anytime and from any device. Having instant access to cash is certainly appealing to the customer, but it is often accompanied by uncertainty for the issuers. Moreover, with the democratization of payments through new schemes such as Open Banking and faster payments globally, the volume and velocity has exploded, therefore making it harder than ever before to detect fraudulent behaviour. Proactive fraud detection using an AI-centric approach can now help reverse the trend. Applying advanced analytics upstream in business operations can help thwart attacks before losses are incurred whilst avoiding customer friction and optimising operational costs, in real-time.

  Gospodarz sesji: SAS Institute

 • 13.30 - 13.50

  Przerwa

 • 13.50 - 15.10
 • 15.10 - 15.20

  Podsumowanie Kongresu

 • 15.20 - 16.00

  Lunch

Partner Generalny

Partner Strategiczny

Partnerzy

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY

Miejsce konferencji

Zobacz także