Program

Program

Pobierz program w formacie PDF

kliknij w interesującą Cię punkt programu, aby poznać jego szczegóły

 • 14.00 - 15.00

  Lunch i Rejestracja Gości

 • 15:00 - 15:20

  Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

 • 15.20 - 16.50

  Wystąpienie wprowadzające:

  "Polskie banki - wczoraj i dziś"

  - Grzegorz Cimochowski, Lider Sektora Instytucji Finansowych w CE, Deloitte

  Moderator:
  - Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

  W debacie udział wezmą:
  - Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski
  - Michał Gajewski, Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK
  - Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
  - Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank

  Kluczowe zagadanienia:

  / Koniunktura, koniunktura, a co potem – jak zabezpieczyć bilanse banków przed ryzykiem odwrócenia się trendów makroekonomicznych?
  / Czy regulacje mogą promować te banki, które unikają hazardu moralnego w prowadzeniu biznesu (składki na BFG, FWK)?
  / Jaka przyszłość dla banków hipotecznych, listów zastawnych i kredytów stałoprocentowych w perspektywie wzrostu rynkowych stóp dla złotowych kredytów hipotecznych?
  / Cyfrowa transformacja – które technologie/trendy technologiczne zdominują biznes bankowy w najbliższych latach? Dokąd nas zaprowadzi bliższa współpraca z fintechami – czyli jakich innowacji potrzebujemy?
  / Cyberbezpieczeństwo – współpraca wewnątrz sektora bankowego oraz z instytucjami Państwa dla zapewnienia jednolitych standardów i mechanizmów bezpieczeństwa.

 • 16.50 - 17.10

  Omar Abbosh, Chief Strategy Officer, Accenture

 • 17.10 - 17.40

  Przerwa

 • 17.40 - 19.10

  Wystąpienia wprowadzające:
  „Korzyści wynikające ze współpracy międzybranżowej w zwalczaniu nadużyć na przykładzie rynku brytyjskiego”
  - Marcin Nadolny, Fraud & Security Director - South EMEA, SAS Institute

  „Wykrywanie nadużyć ubezpieczeniowych w oparciu o centralne bazy UFG”
  - Małgorzata Ślepowrońska, Członek Zarządu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  "Międzybankowa platforma antyfraudowa BIK"
  - Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

  Moderator:
  - Patryk Choroś, Business Development Director, SAS Institute

  Zaproszeni paneliści:
  - Piotr Alicki, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  - Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
  - Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
  - Marcin Nadolny, Fraud & Security Director - South EMEA, SAS Institute
  - Mariusz Skrzypek, Kierownik Programu i Portfela Projektów, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  - Małgorzata Ślepowrońska, Członek Zarządu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  - Filip Świtała, Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów
   

  Kluczowe zagadnienia:

  / Główne systemy antyfraudowe w Polsce – ramowe przedstawienie rozwiązań stosowanych przez Ministerstwo Finansów, PKO Bank Polski, CSIOZ
  / Międzysektorowa wymiana informacji o nadużyciach szansą poprawy efektywności przeciwdziałania fraudom
  / Zakres wymiany gromadzonych informacji między sektorem finansowym a publicznym oraz innymi podmiotami (ZUS, MF,Ministerstwo Zdrowia, UFG, Banki, Firmy Telekomunikacyjne, Dostawcy Mediów)
  / Rola KiR, BIK i BFG w procesie współpracy międzysektorowej
  / Potencjalne bariery – konkurencyjność podmiotów, bariery technologiczne, ujednolicenie procesów
  / Konieczne do przeprowadzenia zmiany legislacyjne – rekomendacja

      
  Kontekst:

  • Wykrywanie nadużyć nie jest i nie może być polem rywalizacji i budowania przewagi konkurencyjnej. W obliczu rosnącej skali zjawisk fraudowych i coraz bardziej wyrafinowanych metod zorganizowanych grup przestępczych trwa ogólnoświatowa, żywa debata pomiędzy organizacjami finansowymi, instytucjami rządowymi, ale także podmiotami komercyjnymi (firmami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, handlowymi) nad możliwościami nawiązania praktycznej, efektywnej współpracy w zwalczaniu nadużyć. Przykładem solidarnego współdziałania na rynku polskim jest Centralna Baza Kontrahentów oraz Centralna Baza Pojazdów stworzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i wszystkich obecnych w Polsce ubezpieczycieli. Uczestnicy panelu, podczas tegorocznego Kongresu, będą dyskutować o potrzebach i potencjalnych korzyściach wynikających ze współpracy wykraczającej poza sektor usług finansowych, a także praktycznych aspektach realizacji takiej współpracy.

   

 • 19.10 - 22.00

  Wieczór networkingowy

 • 20.00 - 21.00

  DYSKUSJA WIECZORNA INSPIROWANA KSIĄŻKĄ MARIANY MAZZUCATO „PRZEDSIĘBIORCZE PAŃSTWO”

  Opis:
  W historii polskiej transformacji przez długi czas obowiązywał dogmat głoszący, że państwo jest zbędnym elementem procesie kreowania rozwoju gospodarczego, a nawet swoją aktywnością może bardziej gospodarce przeszkodzić niż pomóc. Pojęcie – jak to określiła ekonomista Maria Mazzucato – „państwa marnotrawnego” wybijane było na pierwszy plan w doktrynach politycznych i w strumieniach informacji kierowanych do społeczeństwa. Czy doświadczenia ostatniej pokryzysowej dekady nie skłaniają do rewizji rozumienia roli państwa w gospodarce i innowacyjności? Jak znaleźć równowagę w relacjach państwo – biznes, by inspirowanie, finansowanie i komercjalizowanie najlepszych innowacji, także w sektorze finansowym, służyło społeczeństwu i całej gospodarce?

  Uczestnicy:

  - Rafał Antczak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
  - Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
  - Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów
  - Rafał Woś, dziennikarz ekonomiczny, publicysta Polityki i Dziennika Gazety Prawnej


  Główne zagadnienia dyskusji:
  / Państwo czy prywatny biznes – kto powinien być akuszerem innowacji?
  / Efektywny system podatkowy, dobrze przemyślana polityka zamówień publicznych, sprawna polityka przyznawania grantów naukowych, dostęp do odpowiednich narzędzi finansowania projektów przez państwo – co jeszcze jest niezbędne do właściwego pełnienia przez państwo roli kreatora innowacji i rozwoju?
  / Co biznes może zyskać współpracując z instytucjami państwa w tworzeniu i upowszechnianiu nowatorskich rozwiązań?
  / Czy Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju jest właściwą odpowiedzią na potrzeby Polski w zakresie zwiększenia innowacyjności gospodarki?

 • 08:30 - 09:20

  Rejestracja Gości

 • 09:20 - 09:30

  Otwarcie drugiego dnia Kongresu

 • 09.30 - 11.20

  Wywiad z Brettem Kingiem oraz sesje Questions&Answers z udziałem publiczności przeprowadzi
  - Grzegorz Cimochowski, Partner, FSi Strategy Lead in Central Europe, Deloitte

   

 • 11.20 - 11.50

  Przerwa

 • 11.50 - 13.10

  Debaty równoległe

 • 11.50 - 13.10

  Moderator:
  - Daniel Martyniuk, Partner w zespole Konsultingu, Lider CIO Programu, Strategii i architektury IT, Deloitte

  Speed presentations:
  spojrzenie analityczne - Daniel Martyniuk, Partner w zespole Konsultingu, Lider CIO Programu, Strategii i architektury IT, Deloitte
  spojrzenie praktyczne - Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce

  Zaproszeni paneliści:
  - Jakub Fast, Dyrektor zarządzający ds. Produktów i Segmentów Klienckich Bankowości Detalicznej, mBank
  - Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
  - Małgorzata O'Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca regionem Europy Środkow-Wschodniej, Visa
  - Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego, PKO Bank Polski

  Kluczowe zagadnienia debaty:

  / Handel bez granic (unbound commerce) vs. bankowość cyfrowa – współistnienie i wzajemna ewolucja, np. w postaci digitalizacji punktów sprzedaży
  / Bankowość mobilna: czego oczekują klienci i jaka jest strategia banków – dostęp do podstawowych funkcji bankowych vs. pełen zakres bankowości z wieloma rozbudowanymi funkcjami w jednej aplikacji?
  / Na ile wdrażanie portfeli mobilnych do aplikacji bankowej zwiększa liczbę użytkowników oraz czas spędzony przez użytkowników w aplikacji?
  / Jakie rozwiązania płatnicze wdrażać – rozwijać swoje własne, czy integrować zewnętrzne (np. Android Pay)? A może i jedno, i drugie, zostawiając klientowi swobodę wyboru?

 • 11.50 - 13.10

  Moderator:
  Karol Mazurek, Managing Director, Accenture

  Prezentacja:
  "Konkurencja między bankami a instytucjami pozabankowymi"
  - Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej

  Zaproszeni paneliści:
  - Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
  - Joanna Erdmann, Dyrektor ds. Rozwoju Kart Płatniczych w Departamencie Produktów Podstawowych i Usług Niebankowoych, mBank
  - Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. w latach 2007-2017
  - Krzysztof Pycia, Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  - Paweł Widawski, Dyrektor, Zespół Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków ZBP

  Kluczowe zagadnienia debaty:

  / Jak wygląda przygotowanie do PSD2 w innych krajach? Które rozwiązania mogą mieć zastosowanie na polskim rynku?
  / Potencjalne modele biznesowe, które mogą być wykorzystane przez banki.
  / Polish API – jak sektor bankowy może skorzystać na zbudowaniu standardu w kraju? Czy Polish API może pomóc w konkurowaniu z graczami spoza Polski?
  / Okres przejściowy – jak można do niego podejść, jakie modele zastosować?
  / Co po PSD2?

 • 11.50 - 13.10

  DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU

  Wystąpienia wprowadzające:
  - Marcin Spychała, Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, IBM polska

  Moderator:
  - Grzegorz Kuliszewski, Dyrektor Sektora Finansowego, Financial Services Sector, IBM Polska

  Zaproszeni paneliśi:
  - Paweł Jakubik, Członek Zarządu Microsoft
  - Mariusz Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu, Euro Bank S.A.
  - Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
  - Piotr Puczyński, właściciel PRP Piotr Puczyński
  - Krzysztof Słotwiński, Dyrektor Departamentu Bezpieceństwa oraz Zapewniania Ciągłości Działania, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  - Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, Dyrektor Zarządzający, Biuro Informacji Kredytowej

  Kluczowe zagadnienia:
  / Czy taki scenariusz jest realny?
  / Co jeszcze można by / należało by zrobić w celu lepszej ochrony klienta?
  / Czy świadomy i uważny użytkownik internetu jest w rzeczywistości bezpieczny?
  / Czy obowiązujący punkt równowagi w zakresie zabezpieczeń pomiędzy bankiem a jego klientem jest usytuowany prawidłowo?
  / Czy obowiązujące / wchodzące regulacje w wystarczający sposób zabezpieczają klienta, czy też potrzebne są nowe, lub wskazana byłaby samoregulacja sektora?   

 • 13:10 - 13:30

  Przerwa

 • 13.30 - 14.45

  Prowadzący:
  - Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego, PKO Bank Polski S.A. 

  Uczestnicy debaty::
  - Maria Jose Campos, Członek Zarządu, Bank Millennium
  - Marta Guzek, Industry Head, Google
  - Witold Jaworski, Prezes Zarządu, NIO
  - Michał Panowicz, Chief Product and Information Officer, Kreditech Holding
  - Mateusz Poznański, Dyrektor Deptartamentu Produktów Klienta Detalicznego, Alior Bank
  - Omar Rifaat, Director Engagement, London Innovation Centre, Visa

   

 • 14.45 - 15.00

  PODSUMOWANIE KONGRESU

 • 15.00 - 16.00

  Lunch

Partner Generalny

Partner Strategiczny

Partnerzy

Partnerzy medialni

Miejsce konferencji

Zobacz także