Program

Program

Pobierz program w formacie PDF

kliknij w interesujący Cię punkt programu, aby poznać jego szczegóły

 • 14.00 - 15.00

  Lunch i Rejestracja Gości

 • 15.00 - 15.10
 • 15.10 - 16.50

  BANKOWOŚĆ DETALICZNA – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POGORSZENIE KONIUNKTURY?

  Gospodarz debaty: PKO Bank Polski

  Moderator:
  - Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

  Paneliści:
  - Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
  - Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium S.A.
  - Michał Gajewski, Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A.
  - Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  - Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarząd, PKO Bank Polski
  - Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
  - Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A.

  Aspekty makroekonomiczne, presja na rentowność, ryzyko, konsolidacja i stabilność sektora oraz jego reputacja.

 • 16.50 - 17.20

  Przerwa

 • 17.20 - 17.50

  Gospodarz sesji: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

  Wystąpienie/prezentacja:
  - Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

  Obraz rynku consumer finance – gdzie drzemią największe ryzyka? Przenikanie sektora bankowego i pożyczkowego. Czy zjawisko przekredytowania jest już istotnym zagrożeniem na rynku w Polsce? Konsekwencje arbitrażu regulacyjnego. Czy jest potrzebne doregulowanie firm pożyczkowych? Rola banków na rynku niskokwotowych szybkich pożyczek.

 • 17.50 - 19.10

  Gospodarz debaty: Bank Pekao S.A.

  Wystąpienie wprowadzające i prowadzenie debaty:
  Grzegorz Cimochowski, Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, Deloitte

  Transformacja oddziałów; transformacja postaw klientów; zmiany demograficzne; platformizacja bankowości.

  Zaproszeni Paneliści:
  - Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej, ING Bank Śląski
  - Cezary Kocik, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej, mBank S.A.
  - Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego, PKO Bank Polski S.A.
  - Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
  - Karol Sadaj, Country manager, Revolut

   

 • 19.10 - 22.00

  Wieczór networkingowy

 • 19.30 - 20.30

  Wieczór autorski Szczepana Bentyna, jednego z dwóch autorów książki "KRYPTOWALUTY czyli dlaczego jeden bitcoin wart będzie milion dolarów
  i co zrobić żeby zrozumieć rewolucję większą niż powstanie Internetu nie będąc Informatykiem".

  Wieczór i rozmowę z autorem poprowadzi:
  Leszek Gerwatowski, Cybersecurity & Technology Strategy Manager w Accenture

  Szczepan Bentyn (1987), "ewangelista" kryptowalutowy.
  Studiował na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Kryptowalutami zainteresował się w 2013 roku. Znany w szczególności jako opiniotwórczy influencer, w prostych słowach opowiadający w mediach społecznościowych, na konferencjach i w artykułach o rewolucji, jaką są kryptowaluty. Założyciel i prezes zarządu Pracowni Nowych Technologii, w której rozwija i buduje rozwiązania oparte na technologii blockchain. Jako pierwszy Polak wyemitował swój personalny token - bentyncoin, którego wartość w ciągu pół roku wzrosła od 1 grosza o 6000%.

 • 08:40 - 09:30

  Rejestracja Gości

 • 09.40 - 11.00

  Gospodarz debaty: Deloitte

  Moderator: Grzegorz Cimchowski, Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, Deloitte

  Prezentacja:
  Daniel A. Majewski, Starszy menadżer w zespole Doradztwa Strategicznego dla sektora finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Deloitte

  Paneliści:
  - Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
  - Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
  Piotr Helbich, Dyrektor Biura Open Banking, PKO Bank Polski
  - Mateusz Poznański, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A.
  - Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności, Bank Pekao S.A.

  Opis debaty:

  Do wejścia w życie dyrektywy PSD2 został niecały rok, więc rynek finansowy przygotowuje się na nadchodzące zmiany. Mniejsze firmy skupiają się na pracach związanych z dopełnieniem wymogów formalnych, organizacje nadzorcze pracują nad standardami polskiego API, natomiast liderzy inwestują w innowacje. Wśród firm, które mogą skorzystać na otwartej bankowości, są także światowi giganci, m.in. GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Czy ich ekspansja będzie miała konsekwencje dla rynku? Jak będą wyglądały modele dystrybucji przyszłości? Kto odpowie za ewentualne ataki hackerskie na klientów banku? Jak rysuje się przyszłość PayByLink?

   

 • 11.00 - 11.35

  Gospodarz sesji: SAS

  Wystąpienie/prezentacja:
  - Kamil Konikiewicz, Analytics Practice Lead for Middle East and Eastern Europe, SAS Institute
  Komentarz:
  - Magdalena Żyta-Wójcik, IT Architect, ING Bank Śląski

  Cel prezentacji:
  Analiza gotowości branży bankowej do efektywnego wdrożenia chatbotów w procesach sprzedażowych i obsługowych.

  W ramach prezentacji zostaną omówione perspektywy:
  - Technologiczna:
  Rozumienie tekstu kiedyś (tekst jako „worek słów”) i dzisiaj (inteligentna analiza kontekstu wypowiedzi).
  Co można wywnioskować z wypowiedzi lub tekstu napisanego przez klienta? Przykłady, opcjonalnie wzbogacone o demo.
  Przegląd najciekawszych zastosowań botów w sektorze bankowym.
  - Organizacyjna:
  Omówienie głównych wyzwań i barier kulturowo-organizacyjnych, które stoją na przeszkodzie we wdrożenia botów w organizacjach działających na rynku masowym – m.in. zagadnienia związane z: Kontrolą i zrozumieniem działania algorytmów konwersacyjnych; Zastępowaniem etatów rzeczywistych pracowników; Efektywnym wpasowaniem w procesy biznesowe.
  - Kliencka:
  Przegląd wyników badań oceniających nastawienie i gotowość klientów do wchodzenia w interakcje z botami.

 • 11:35 - 12:00

  Przerwa

 • 12.00 - 13.20

  Debaty równoległe

 • 12.00 - 13.20

  DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ RYNKU KREDYTÓW OPARTYCH NA STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ

  Gospodarz debaty: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

  Moderator:
  Tomasz Mironczuk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

  Debata okrągłego stołu z udziałem m.in.:
  - Marcin Bartczak, Partner Dentons
  - Andrzej Dżuryk, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Société Générale Oddział w Polsce
  - Jan Kowalski, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami, Bank Pekao S.A.
  - Andrzej Nużynski,  Zastępca Dyrektor Departamentu Analiz Rynku, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji
  - Grzegorz Piwowar
  - Jarosław Rot
  , Dyrektor Zarządzający, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  - Przemysław Szczygielski, Partner w dziale Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
  - Mateusz Walczak, Prezes Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A.

   

  Zaprezentowany przez UKNF w sierpniu br. projekt nowelizacji Rekomendacja S uwzględniający kredytowanie hipoteczne oparte o stopy stałe procentowe może być ważnym kamieniem milowym w kształtowaniu polskiego rynku finansowania nieruchomości i poprawiającym bezpieczeństwo ogólne rynku finansowego w Polsce. Dotychczasowy model stosowany przez banki generowania aktywów opartych o zmienne stopy procentowe jest (w skali Europy jak również krajów OECD) modelem niezbyt powszechnym. Dodatkowo, duży wzrost wolumenu kredytowania hipotecznego jest połączony z niskim wykorzystaniem listów zastawnych i innych długoterminowych instrumentów zabezpieczających płynność strukturalną. Przy okazji nowelizacji Rekomendacji S warto podjąć temat tego segmentu rynku i zastanowić się kompleksowo nad powiązaniem kilku mechanizmów związanych z finansowaniem hipotecznym i stałymi stopami procentowymi w celu zapewnienia długofalowego bezpiecznego wyrostu tego rynku.

 • 12.00 - 13.20

  Gospodarz debaty: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

  Moderowanie: Wojciech Pantkowski, Dyrektor, Zespół Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

  Paneliście:
  - Piotr Alicki, Prezes Zarządu, KIR
  Jacek Iljin, Dyrektor Zarządzający, mBank
  Adam Tochmański, Dyrektor, Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski
  Alicja Żyła, Wiceprezes Zarządu, ING Lease

  Kluczowe zagadnienia:
  • Rola i znaczenie KIR w rozwoju bezgotówkowych i elektronicznych procesów w gospodarce. Co zyskaliśmy dzięki uruchomieniu systemu Elixir? Jakie konsekwencje przyniosło wdrożenie przelewów natychmiastowych Express Elixir? Czy Paybynet znajduje zastosowanie tylko w e-commerce?
  • Sprawne funkcjonowanie w przestrzeni wirtualnej wymaga zaprojektowania i upowszechnienia narzędzi umożliwiających zdalne potwierdzanie tożsamości. W jaki sposób zmienią się procesy biznesowe i zachowania konsumentów wyposażonych w atrybuty charakterystyczne dla nowoczesnej gospodarki cyfrowej (mojeID, Szafir, mSzafir)?
  • Nowe rozwiązania cyfrowe wspomagają uszczelnianie systemu podatkowego, poszerzając pole współpracy na styku sektora bankowego i administracji. KIR odpowiada za wdrożenie i sprawne działanie systemu STIR i mechanizmu podzielonej płatności, zapewniając automatyzację procesów analitycznych służących przeciwdziałaniu przestępczości finansowej. Czy w aspekcie szeroko pojętych działań AML w sektorze bankowym należałoby zrobić coś jeszcze?
  • Sposób w jaki wdrożenie PSD2 wpłynie na działalność rynku usług bankowych i płatniczych wciąż jest przedmiotem dyskusji. Niewątpliwie jednak poszerzony rynek usług płatniczych wymaga wsparcia technologicznego, udostępnianego w sposób biznesowo optymalny. W takim kontekście KIR może pełnić rolę HUBa nowych usług sektorowych. Obok pracy nad Polish API ma na koncie np. pionierskie wykorzystanie technologii blockchain w trwałym nośniku oraz nowe usługi zaufania. Jakiego wsparcia potrzebują banki by móc skutecznie stawić czoło konkurencji zdefiniowanej na nowo?

 • 12.00 - 13.20

  Gospodarz debaty: Visa

  Moderator:
  - Paweł Sołtys, Bonnier Bussiness

  Wystąpienia wprowadzające:
  - Jakub Grzechnik, Head of Product, CEE, Visa
   

  Paneliści:
  - Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej, ING Bank Śląski S.A.
  - Marcin Olech, Dyrektor Marketingu, Nowych Technologii i IT, Członek Dyrekcji Wykonawczej Carrefour Polska
  - Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa
  - Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Strategii i Tranformacji Cyfrowej oraz Pionu Klienta Detalicznego, PKO Bank Polski
  - Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności, Bank Pekao S.A.

  Czy karty płatnicze jeszcze przez kilka najbliższych lat pozostaną w użyciu, szczególnie dzięki starszym generacjom konsumentów, którzy nie tak szybko przyzwyczajają się do nowości technologicznych? A może – za sprawą ponad 20 miliardów urządzeń z dostępem do sieci (telefonów, telewizorów, samochodów, lodówek, etc.), których spodziewamy się już w 2020 roku, proces płacenia w ramach Internetu Rzeczy stopniowo stanie się coraz bardziej niedostrzegalny w ramach naszych codziennych doświadczeń, takich jak zamawianie czy uczestniczenie w transporcie, streaming video lub muzyki albo rezerwacja pokoju hotelowego i karty w ogóle przestaną nam być potrzebne? 

  Jak do zbliżającej się nieuchronnie nowej rzeczywistości przygotowują się uczestnicy ekosystemu płatniczego? Co planują detaliści, instytucje finansowe i firmy technologiczne?

 • 13.20 - 13.40

  Przerwa

 • 13.40 - 15.00

  Gospodarz debaty: Accenture

  Moderator:
  Karol Mazurek, Managing Director Accenture Polska

  Wystąpienia wprowadzające
  Przemysław Galiński, IBM Watson & Cloud Platform Sales Leader Poland and Baltics
  - Paweł Jakubik, Cloud based Digital Transformation Lead, Microsoft

  Paneliści:
  - Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
  - Marcin Maruta, Partner, Maruta Wachta sp. j.
  - Grzegorz Pędzisz, CIO, Dyrektor Departamentu IT Governance, Idea Bank S.A.
  - Magdalena Borowik, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. technologii finansowych
  - Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu, KIR

  Chmura obliczeniowa jest zagadnieniem, o którym dyskutujemy w sektorze bankowym od lat, nie mamy jednak wciąż zbyt wiele organizacji, które odważyły się na wykorzystanie chmury. Wymagania regulacyjne, ograniczenia organizacyjne i kulturowe, obawa przed nowym, to tylko niektóre powody ograniczające wykorzystanie rozwiązań chmurowych w polskim sektorze bankowym. Jednocześnie kolejni dostawczy oprogramowania przechodzą z tradycyjnego modelu dystrybucji na model SaaS. Jesteśmy w przededniu wejścia w życie PSD2, z której to dyrektywy będą chciały skorzystać firmy będące poza regulacjami, działające od początku w modelu chmurowym. Dodatkowo specjaliści IT chcą pracować z technologiami chmurowymi, które są wykorzystywane przez inne sektory. Dostawcy chmury ponoszą ogromne inwestycje w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, poziom tych inwestycji jest zwykle nieosiągalny dla korzystających z rozwiązań chmurowych.

  W zasadzie wszystkie banki potwierdzają, że chcą wykorzystywać chmurę. Jak więc w sposób bezpieczny i spełniający wymagania regulacyjne ją im udostępnić? Czy Chmura Krajowa, której stworzenie zostało właśnie ogłoszone zmieni sytuację w naszym sektorze  bankowym? Kiedy banki zaczną korzystać z chmury i jaka może być rola lokalnego operatora?

 • 15.00 - 15.10

  PODSUMOWANIE KONGRESU

 • 15.10 - 16.00

  Lunch

Partner Generalny

Partner Strategiczny

Partnerzy

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY

Partnerzy medialni

Miejsce konferencji

Zobacz także