Rejestracja
Dane uczestnika

* pola obowiązkowe - prosimy również o podanie jednego z dwóch telefonów kontaktowych

Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa w Kongresie Bankowości Detalicznej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku w celu uczestnictwa w Kongresie Bankowości Detalicznej realizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańską Akademię Bankową. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa z siedzibą w Gdańsku 80-227 przy ul. Do Studzienki 63, e-mail: poczta@gab.com.pl.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i Partnerów wydarzenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańską Akademię Bankową. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa z siedzibą ul. Studzienki 63, 80-227 Gdańsk, e-mail: poczta@gab.com.pl.

Miejsce konferencji

Zobacz także